Jak ustawić ciśnienie w hydroforze? Regulacji hydroforu i wyłącznika ciśnieniowego

Opublikowano

Zastanawiasz się jak ustawić ciśnienie w hydroforze, żeby cieszyć się dobrą pracą instalacji poboru wody? Po zapoznaniu się z tym artykułem wszystkie Twoje wątpliwości zostaną rozwiązane.

Zbiornik hydroforowy regulacja ciśnienia – Wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu

Ustawienie ciśnienia w zbiorniku hydroforowym jest istotne dla utrzymania stabilnego ciśnienia w instalacji wodociągowej. Wyłącznik ciśnieniowy odgrywa kluczową rolę w ustaleniu odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku.

Można go dostosować, aby kontrolować moment załączania i wyłączania pompy w zależności od osiągniętego ciśnienia. Standardowo urządzenie działa na ustawieniach fabrycznych, ale większość modeli umożliwia dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb. Aby przeprowadzić regulację, można skorzystać z pokrętła lub przycisku na włączniku.

Jak prawidłowo wyregulować i ustawić ciśnienie w hydroforze?

Ustawienie ciśnienia w hydroforze pozwala dostosować pracę systemu do konkretnych warunków instalacji i potrzeb użytkowników. Poniżej znajdziesz kroki, które można podjąć w celu prawidłowego ustawienia ciśnienia w hydroforze:

 • Dokumentacja i instrukcje: Zacznij od zapoznania się z dokumentacją dostarczoną przez producenta hydroforu. Instrukcje zawierają istotne informacje dotyczące ustawień, ciśnienia i procedur modyfikacji.
 • Bezpieczeństwo: Przed przystąpieniem, upewnij się, że hydrofor jest odłączony od zasilania. Wyłącz pompę i odłącz zasilanie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas pracy.
 • Ciśnienie wstępne (Precharge): Jeśli hydrofor korzysta ze zbiornika membranowego, sprawdź ciśnienie wstępne powietrza w zbiorniku. Można to zrobić za pomocą manometru lub pompy ręcznej. Ciśnienie wstępne powinno być ustawione zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Punkt włączania (Cut-In): Określ wartość punktu włączania, czyli ciśnienia, przy którym hydrofor zaczyna dostarczać wodę do instalacji. Wartość ta zależy od indywidualnych potrzeb użytkowników i może być dostosowywana w zależności od warunków instalacji.
 • Punkt wyłączania (Cut-Out): Określ wartość punktu wyłączania, czyli ciśnienia, przy którym hydrofor przestaje dostarczać wodę, ponieważ ciśnienie osiągnęło oczekiwaną wartość. Ta wartość również powinna być dostosowana do indywidualnych preferencji.
 • Regulacja wyłącznika ciśnieniowego: Jeśli hydrofor wykorzystuje wyłącznik, dostosuj jego ustawienia za pomocą dostępnych pokręteł lub śrub. Producenci zazwyczaj podają zalecane wartości punktów włączania i wyłączania.
 • Testowanie systemu: Po dokonaniu modyfikacji, przeprowadź testy systemu. Otwórz kran i sprawdź, czy hydrofor włącza się i wyłącza w odpowiednich momentach. Monitoruj również ciśnienie w instalacji.
 • Dopracowanie ustawień: W razie potrzeby dostosuj ustawienia punktów włączania i wyłączania oraz inne parametry. Dopracuj ustawienia, aby uzyskać optymalną wydajność systemu.

Jakie powinno być ciśnienie w hydroforze?

Optymalne ciśnienie zależy od pojemności zbiornika przeponowego:

 • Dla zbiorników o pojemności do 150 litrów wskazana wartość ciśnienia do utrzymania wynosi około 1,5 bara.
 • W przypadku większych zbiorników potrzebne jest większe ciśnienie, wartość ta może wynosić między 2 a 2,5 bara. Informacje o pojemności zbiornika znajdziesz zazwyczaj na tabliczce znamionowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odpowiedniego ciśnienia, zachęcamy do przeczytania tego artykułu: Jakie powinno być ciśnienie w hydroforze?

Jak uzupełnić ciśnienie hydroforu? – Dobicie powietrze

Aby zwiększyć ciśnienie poprzez dobicie powietrza, można postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Upewnij się, że zestaw hydroforowy jest odłączony od źródła zasilania elektrycznego.
 • Otwórz kran i opróżnij instalację wodociągową ze zgromadzonej wody.
 • Znajdź zawór dobijania powietrza na zbiorniku. Może to być mały zaworek lub wentyl.
 • Otwórz zawór dobijania powietrza, aby uwolnić nadmiar wody i powietrza.
 • Za pomocą odpowiedniego narzędzia, takiego jak pompka ręczna lub kompresor, możesz wyregulować ciśnienie w przestrzeni gazowej do pożądanej wartości. 
 • Po dobiciu ciśnienia zamknij zawór dobijania powietrza.
 • Po wykonaniu wszystkich czynności ponownie podłącz hydrofor do źródła zasilania elektrycznego.

Regulacja włącznika ciśnieniowego hydroforu – Podstawowe informacje

Ustawienie włącznika ciśnieniowego jest istotne dla utrzymania odpowiedniego ciśnienia w instalacji wodociągowej. Włącznik ciśnieniowy to element zbiornika, który kontroluje włączanie i wyłączanie pompy w zależności od osiągniętego ciśnienia. Aby przeprowadzić korektę, można skorzystać z pokrętła lub przycisku na włączniku ciśnieniowym.

W przypadku hydroforów możliwe jest zarówno automatyczne jak i ręczne ustawienie włącznika. W celu dostosowania parametrów pracy do swoich potrzeb można dokonać modyfikacji poprzez obrót odpowiednich śrub znajdujących się na urządzeniu. Przekręcenie większej śruby w prawo zwiększa ciśnienie załączenia pompy, natomiast ruch w lewo obniża to ciśnienie. Regulacja mniejszej śruby pozwala na dostosowanie ciśnienia wyłączenia pompy.

Warto pamiętać, że konkretny sposób może się różnić w zależności od modelu. Jeśli masz trudności lub nie jesteś pewien postępowania, warto skonsultować się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta lub skontaktować się ze specjalistą ds. instalacji hydraulicznych.

jak ustawić ciśnienie w hydroforze

Rodzaje hydroforów

Na rynku dostępne są różne rodzaje hydroforów, w zależności od ich zastosowania i konstrukcji. Oto kilka rodzajów:

 1. Hydrofory przeponowe: To najpopularniejszy rodzaj. Posiadają one elastyczną membranę, która oddziela wodę od powietrza. Działanie polega na pompowaniu wody do zbiornika, gdzie jest przechowywana pod ciśnieniem. Gdy ciśnienie spada poniżej określonego poziomu, pompa zostaje załączona.
 2. Hydrofory ocynkowane: Te posiadają zbiornik wykonany z ocynkowanej stali, co zapewnia ochronę przed korozją. Są one wytrzymałe i często stosowane w trudnych warunkach środowiskowych.
 3. Hydrofory membranowe: Posiadają elastyczną membranę, która oddziela wodę od powietrza. Membrana rozciąga się pod wpływem ciśnienia wody i pomaga utrzymać stałe ciśnienie w instalacji.
 4. Hydrofory bezzbiornikowe: Są to pompy hydroforowe bez tradycyjnego zbiornika. Zamiast tego, wykorzystują technologię elektroniczną do utrzymania stałego ciśnienia w instalacji.

Podsumowanie – Regulacja hydroforu

Teraz już wiesz, jak wygląda regulacja hydroforu i możesz cieszyć się dobrym ciśnieniem w instalacji wodnej. Jeżeli po wyregulowaniu  masz jakieś wątpliwości co do jego pracy, zapraszamy do kontaktu.

Chcesz kupić sprzęt do studni?

Sprawdź naszą ofertę na:

Mariusz Leonarczyk

Właściciel firmy Grupa Leonarczyk. Praktyk z 21-letnim doświadczeniem w branży. Główny “sterownik” i prawdziwy ocean wiedzy o studniarskim fachu. To pod jego okiem uruchomionych zostało już 10000 + studni z naszym osprzętem. Wiedza to źródło, które pozwala uruchomić strumień korzyści dla klientów. My to robimy, dzieląc się jej tajnikami, ale i przekładamy na praktykę, dzięki której możemy uruchomić Twoją studnię od A do Z.

Grupa Leonarczyk 2024