Studnia głębinowa – czy do jej wykopania potrzebne jest pozwolenie?

Opublikowano

Inwestycja w studnię głębinową to opłacalne rozwiązanie. Szczególnie gdy najbliższe podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej jest kilkaset metrów od działki. Ale czy na budowę studni głębinowej nie potrzeba pozwolenia?

Czego się dowiesz:

 • Kiedy pozwolenie jest niepotrzebne
 • Kiedy potrzebujesz pozwolenia na budowę
 • Jakie dokumenty należy złożyć, by je otrzymać

Studnia głębinowa, a pozwolenie – czy musisz je mieć?

Prawo Wodne mówi:

„Woda podziemna, która znajduje się w obrębie gruntu, należy do właściciela działki”.

Wydaje się więc, że wykopanie studni i czerpanie wody z własnego gruntu jest w pełni dozwolone. Jednak nie dla każdego, ale o tym zaraz.

Niemniej jednak każdy właściciel działki powinien wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury studnia powinna spełniać określone normy, tzn. znajdować się:

 • 5 metrów od granicy działki
 • 7,5 metra od przydrożnego rowu
 • 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników gromadzenia nieczystości
 • 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizację
 • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych

Wracając do pozwolenia…

Studnia głębinowa pozwolenie

Kiedy potrzebujesz pozwolenia na budowę studni głębinowej?

Pozwolenie na budowę studni jest potrzebne kiedy prace wpisują się w ramy projektu budowlanego lub projektu robót geologicznych. 

W praktyce oznacza to, że kiedy głębokość studni będzie przekraczać 30 metrów oraz dzienny pobór wody będzie wyższy niż 5 metrów sześciennych, niezbędne jest pozwolenie.

Najprościej mówiąc jeśli planujesz zaopatrzenie dużej działki w wodę, to warto przemyśleć, jak duże będzie zapotrzebowanie, aby nie przekroczyć ustalonych ram prawnych.

W takiej sytuacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego poprzez sporządzenie projektu robót geologicznych. 

Dokumenty powinny być zatwierdzone przez włodarza obszaru, na którym planujemy pracę.

Studnia głębinowa pozwolenie

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by uzyskać pozwolenie na budowę studni głębinowej?

Podstawą do wystawienia pozwolenia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego jest złożenie następujących dokumentów:

 1.  Opis prowadzenia zamierzonej działalności napisany bez używania określeń specjalistycznych
 2.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowani studni
 3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 5.  Wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów obejmujących nieruchomości usytuowane w zasięgu oddziaływania przyszłej studni
 6.  Dokumentacja hydrogeologiczna
 7.  Ocena wodnoprawna
 8.  Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących miejsca przyszłej inwestycji
 9.  Projekt instrukcji gospodarowania wodą
 10.  Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych
 11. Ponadto koniecznie trzeba załączyć dowód uiszczenia opłaty

Studnia głębinowa a pozwolenie – Podsumowanie

Chcesz wybudować studnię głębinową? Teraz wiesz, czy potrzebujesz do tego pozwolenia. Kiedy planujesz taki projekt, warto również uwzględnić wybór urządzeń do poboru wody.

Sprawdź naszą ofertę, gdzie znajdziesz pompy, sterowniki i zbiorniki renomowanych producentów.

Mariusz Leonarczyk

Właściciel firmy Grupa Leonarczyk. Praktyk z 21-letnim doświadczeniem w branży. Główny “sterownik” i prawdziwy ocean wiedzy o studniarskim fachu. To pod jego okiem uruchomionych zostało już 10000 + studni z naszym osprzętem. Wiedza to źródło, które pozwala uruchomić strumień korzyści dla klientów. My to robimy, dzieląc się jej tajnikami, ale i przekładamy na praktykę, dzięki której możemy uruchomić Twoją studnię od A do Z.

Grupa Leonarczyk 2024