Badanie wody ze studni głębinowej – Po co? Cena

Opublikowano

Wykopanie studni nie oznacza, że można natychmiast korzystać z wody gruntowej. Teraz czas na przebadanie wody. By być w pełni bezpiecznym, bezwzględnie warto o tym pomyśleć. A na co zwrócić uwagę i jak przeprowadzić badanie wody ze studni?

Czego się dowiesz:

 • Jakie zagrożenia czyhają w wodach gruntowych
 • Kto przeprowadza badanie wody ze studni
 • Ile trwa i kosztuje badanie wody

Badanie wody ze studni – czy jest mi to potrzebne?

Zdecydowanie tak. Ze względu na rodzaj gruntu, historię działki oraz źródła zanieczyszczeń znajdujących się w okolicy działki bezwzględnie warto to zrobić. Nigdy nie wiadomo czy woda, choć obficie wypływająca z ziemi nadaje się do użycia, ponieważ wyniki analizy wody mogą wskazywać coś zupełnie przeciwnego.

Jak sprawdzić, czy woda nadaje się do picia?

Aby sprawdzić, czy woda nadaje się do picia, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • Po pierwsze, istnieje możliwość uzyskania informacji o jakości wody, np. poprzez laboratoria analizujące wodę, organy środowiskowe oraz władze lokalne.
 • Po drugie, należy zwrócić uwagę na kolor i zapach wody, który może wskazywać na obecność zanieczyszczeń.
 • Trzecim istotnym czynnikiem jest smak – woda powinna być bezsmakowa lub mieć delikatny smak mineralny.

Po co robi się wynik badania wody?

Najczęściej w czasie badania wody wykrywa się nadmierne ilości żelaza i manganu. Są to składniki ważne dla organizmu z punktu widzenia medycyny, jednak nie w nadmiarze. 

Ich nadmiar osadza się w postaci rudych zacieków na naczyniach, armaturze i instalacjach sanitarnych. I choć po jakimś czasie osady mogą być zauważalne na elementach instalacji, co sugeruje problem, to nie zawsze będzie to widoczne od początku uruchomienia studni.

Analizę fizykochemiczną wody należy przeprowadzić jak najszybciej po wywierceniu studni. Wynik badania pomoże wskazać, jaki typ osadu się w niej znajduje.

Jakie zanieczyszczenia można wykryć z próbki wody?

W wodzie mogą znaleźć się np.:.

 • Patogeny mikrobiologiczne
 • Azotany
 • Siarkowodór

Zagrożeń jest wiele, stąd wykonanie pierwszego badania, a kolejno regularne jego powtarzanie to klucz do poboru czystej wody. Usługa badania wody szczególnie ta przeprowadzona w laboratorium badania wody to najkorzystniejsze rozwiązanie dla właściciela działki. Ale to nie jedyny ośrodek, który może je wykonać.

Badanie wody ze studni

Dlaczego warto wykonać badanie wody?

Badanie jakości wody pozwala wykryć nie tylko zagrożenia mikrobiologiczne. Analiza wody ocenia jej:

 • Barwę
 • Mętność
 • Zapach
 • Smak
 • pH
 • Przewodnictwo

Ponadto kompleksowe badanie wody pozwala wykryć obecność jonów amonowych, azotanów, azotynów, żelaza, manganu, chloru wolnego, glinu, sumy chloranów i chlorynów.

Na czym polega badanie wody ze studni?

Badanie wody ze studni polega na wykonaniu szeregu badań chemicznych i mikrobiologicznych w celu określenia jej jakości i bezpieczeństwa dla spożycia.

 • W pierwszej kolejności badana jest wartość pH, która powinna mieścić się w przedziale 6,5-8,5.
 • Następnie, zbadane zostaje stężenie różnych substancji chemicznych, takich jak: żelazo, mangan, azotany i azotyny. Zawartość tych substancji może wpływać na smak i zapach wody oraz jej jakość.
 • Kolejnym etapem jest badanie mikrobiologiczne, które służy do sprawdzenia ilości i rodzaju bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów w wodzie.
 • Niezbędne jest również przeprowadzenie analizy bakteriologicznej, która pozwoli na wykrycie obecności bakterii chorobotwórczych, groźnych dla zdrowia człowieka.
 • Badanie wody ze studni może również obejmować analizę twardości wody oraz zawartości możliwych do wykrycia substancji toksycznych, takich jak metale ciężkie.

Otrzymane wyniki badań wody są bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia społeczności korzystającej z wody ze studni.

W jakim celu przeprowadza się proces uzdatniania wody?

Badanie wody ma na celu poprawić komfort korzystania z wody. Ponadto pomaga również:

 • Wyeliminować substancje odpowiedzialne za pogorszenie stanu technicznego instalacji sanitarnej
 • Ocenić i poprawić cechy organoleptyczne wody, w tym barwę, zapach, smak
 • Sprawdzić bezpieczeństwo wody do użytku oraz na cele spożywcze
 • Ocenić przydatność wody do wykorzystania na działce np. do podlewania roślin

Warto również dodać, że ocena jakości źródła wody pozwala również określić jej twardość oraz parametry użytkowe, co pomaga dobrać odpowiednie elementy instalacji sanitarnej, jak i wyposażenia ujęcia wody.

Tutaj bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej pompy głębinowej, zbiornika hydroforowego oraz akcesoriów do studni głębinowej.

Jakie zagrożenia może wykryć fizykochemiczna analiza wody? 

Do najpoważniejszych zagrożeń zalicza się:

 • Wysokie stężenie żelaza i manganu, które mają wpływ na mętność, barwę, zapach i smak wody.
 • Azotany, które przy długotrwałych i regularnym spożyciu mogą wywoływać działanie kancerogenne (tj. sprzyjają rozwojowi nowotworu).
 • Bakterie, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla organizmu.
 • Zanieczyszczenia organiczne i pestycydy niekorzystne dla organizmu oraz roślin, którymi woda jest podlewana.

Kto przeprowadza badanie wody ze studni?

Usługa badania wody zazwyczaj przeprowadzana jest w prywatnych laboratoriach lub miejscowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Badanie fizykochemiczne wody, a dokładnie raport z badania przeprowadzonego w takiej placówce daje świetny pogląd na jakość wody, ponieważ ocenia stan mikrobiologiczny (np. obecność bakterii Escherichia coli) oraz fizykochemiczny (np. obecność chlorków, barwę oraz mętność).

Komu zlecić badanie wody z Twojej studni?

To zależy od tego, na czym Ci zależy. Jeśli chcesz wykonać podstawowe badanie, możesz zdecydować się na badania w lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej (sanepidzie). Jeśli chcesz dokładniej zbadać wodę możesz skorzystać z usług prywatnego laboratiorum, w którym można oznaczyć różne składniki w tym minerały, bakterie, grzyby.

Ile trwa usługa badania wody?

Po oddaniu próbki czas oczekiwania na wyniki waha się w zależności od miejsca, w którym wykonywana jest analiza. Średnio raportu z wynikami można spodziewać się do 2 tygodni od oddania próbki.

Ile kosztuje badanie wody ze studni głębinowej?

Wszystko zależy od rejonu i punktu, w którym jest wykonywane. Pakiet badań wody ze studni głębinowej dzielimy na 2 etapy: fizykochemiczne badanie wody kosztuje ok. 125 zł, a badanie mikrobiologiczne wody ok. 275 zł. Średnio koszt badania wody ze studni waha się w granicach 300 – 400 zł.

Badanie wody ze studni

Cena badania wody ze studni w sanepidzie

Cena badania wody ze studni w sanepidzie zależy od zakresu parametrów branych pod uwagę. W przypadku wskaźników fizykochemicznych cena wyniesie minimum 250 zł, badania mikrobiologiczne mogą kosztować od 115 do 230 zł, a pełna analiza parametrów to wydatek w wysokości od 350 do 400 zł.

Jak przygotować próbkę wody do badania?

Przygotowanie próbki wody do badania jest kluczowe dla osiągnięcia dokładnych wyników analizy:

 • Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego pojemnika, który musi być czysty i suchy.
 • Następnie w miejscu poboru wody należy spuścić wodę z kranu na 1-2 minuty, aby usunąć resztki brudu i substancji chemicznych z rur.
 • Po odczekaniu kilku minut woda jest gotowa do pobrania próbki. Należy pamiętać, aby unikać dotykania krawędzi pojemnika oraz pobierać próbkę z części środkowej strumienia.
 • W przypadku badań na zawartość mikroorganizmów próbkę należy przechowywać w pojemniku z dodatkiem konserwantów, takich jak na przykład azotan srebra lub tiosiarczan sodu.
 • Po pobraniu próbki, pojemnik należy dokładnie zamknąć i oznakować, podając datę i źródło wody. Ostatecznie próbkę wody należy przetransportować do laboratorium i przechowywać w temperaturze około 4°C.

Podsumowanie

Badanie wody ze studni to krok w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa rodziny, ale i inwestycja na przyszłość. Zagrożeń związanych z użyciem zanieczyszczonej wody jest więcej np. uszkodzenie zbiornika lub pompy. Zainwestuj w urządzenia, które wspomagają oczyszczanie wody. 

Sprawdź ofertę Grupy Leonarczyk na zbiorniki hydroforowe + efektywne filtry do oczyszczania wody.

Mariusz Leonarczyk

Właściciel firmy Grupa Leonarczyk. Praktyk z 21-letnim doświadczeniem w branży. Główny “sterownik” i prawdziwy ocean wiedzy o studniarskim fachu. To pod jego okiem uruchomionych zostało już 10000 + studni z naszym osprzętem. Wiedza to źródło, które pozwala uruchomić strumień korzyści dla klientów. My to robimy, dzieląc się jej tajnikami, ale i przekładamy na praktykę, dzięki której możemy uruchomić Twoją studnię od A do Z.

Grupa Leonarczyk 2024