Badanie wody ze studni głębinowej – czy ma to sens?

Wykopanie studni nie oznacza, że można natychmiast korzystać z wody gruntowej. Teraz czas na przebadanie wody. By być w pełni bezpiecznym, bezwzględnie warto o tym pomyśleć. A na co zwrócić uwagę i jak przeprowadzić badanie wody ze studni?

Czego się dowiesz:

  • Jakie zagrożenia czyhają w wodach gruntowych
  • Kto przeprowadza badanie wody ze studni
  • Ile trwa i kosztuje badanie wody

Badanie wody ze studni – czy jest mi to potrzebne?

Zdecydowanie tak.

Ze względu na rodzaj gruntu, historię działki oraz źródła zanieczyszczeń znajdujących się w okolicy działki bezwzględnie warto to zrobić.

Nigdy nie wiadomo czy woda, choć obficie wypływająca z ziemi nadaje się do użycia.

Najczęściej w czasie badania wody wykrywa się nadmierne ilości żelaza i manganu. Są to składniki ważne dla organizmu z punktu widzenia medycyny, jednak nie w nadmiarze. 

Ich nadmiar osadza się w postaci rudych zacieków na naczyniach, armaturze i instalacjach sanitarnych.

W wodzie mogą znaleźć się również inne zagrożenia np.:

  • Patogeny mikrobiologiczne
  • Azotany
  • Siarkowodór

Zagrożeń jest wiele, stąd wykonanie pierwszego badania, a kolejno regularne jego powtarzanie to klucz do poboru czystej wody.

Kto przeprowadza badanie wody ze studni?

Zazwyczaj przeprowadzają je prywatne laboratoria lub miejscowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Raport z badania przeprowadzonego w takiej placówce daje świetny pogląd na jakość wody, ponieważ ocenia stan mikrobiologiczny (np. obecność bakterii Escherichia coli) oraz fizykochemiczny (np. obecność chlorków, barwę oraz mętność).

Ile trwa i kosztuje badanie wody?

Wszystko zależy od rejonu i punktu, w którym jest wykonywane.

Badanie dzielimy na 2 etapy: analiza fizykochemiczna kosztuje ok. 125 zł, i badanie mikrobiologiczne ok. 275 zł.

Średnio badanie wody ze studni kosztuje w granicach 300 – 400 zł.

Po oddaniu próbki czas oczekiwania na wyniki waha się w zależności od miejsca, w którym wykonywana jest analiza.

Średnio raportu z wynikami można spodziewać się do 2 tygodni od oddania próbki.

Podsumowanie

Badanie wody ze studni to krok w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa rodziny, ale i inwestycja na przyszłość. Zagrożeń związanych z użyciem zanieczyszczonej wody jest więcej np. uszkodzenie zbiornika lub pompy.

Zainwestuj w urządzenia, które wspomagają oczyszczanie wody. 

Sprawdź ofertę Grupy Leonarczyk na zbiorniki hydroforowe + efektywne filtry do oczyszczania wody.

Grupa Leonarczyk 2022